Veřejné prostory Prahy 10

Velkoobjemové kontejnery

Text/HTML

Kontejner na odpad

Upozorňujeme, že kontejnery jsou na každém stanovišti přistaveny pouze ve vymezeném časovém úseku, který je uvedený níže v harmonogramu vedle data. Po uplynutí této doby bude kontejner odvezen. Kontejner může být odvezen i dříve, pokud je již zcela naplněn!  V místě přistavení je přítomný obsluhující pracovník. Do kontejnerů lze vkládat pouze ty odpady, pro které je tato služba určena.

 

Co do kontejnerů patří

Do kontejnerů je možné vkládat pouze domovní odpad objemného charakteru, např. starý nábytek, podlahové krytiny, kovové odpady, sanitární keramika, autoskla, zrcadla, staré sportovní náčiní apod.

 

Co do kontejnerů nepatří!

Do kontejnerů nepatří nebezpečné odpady, elektrospotřebiče (vč. ledniček, mrazáků, monitorů, televizorů apod.), pneumatiky, bioodpady a stavební odpad. Kontejnery je zakázáno používat k odkládání odpadů z podnikatelské činnosti. Odpady není povoleno odkládat mimo kontejner, ani v případě, kdy je již naplněn.

Objemné složky domácích odpadů lze předávat také ve sběrných dvorech. Tato služba je pro občany s trvalým pobytem na území města bezplatná. Více informací o sběrných dvorech je ve složce "životní prostředí" pod odkazem "Městská část" v hlavním menu. Ve sběrných dvorech je možné si domluvit zajištění odvozu odpadu. Cena této nadstandardní služby je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry. Odvézt je možné veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města Prahy.

 

  • Pro odložení bioodpadu ze zahrad rodinných domů využijte velkokapacitní kontejnery přistavované v jarním a podzimním období roku. Harmonogram ZDE.

 

Na stanoviště označené jako mobilní sběrný dvůr je možné donést kromě objemného odpadu také bioodpady, dřevěný odpad a stavební suť (v množství 1m³ na osobu za měsíc).

Rozpis mobilních sběrných dvorů v 1. pol. r. 2019:

30.3. Kounická x Malínská, u trafostanice (50.0780311N, 14.5021153E)

14.9. Kounická x Malínská, u trafostanice (50.0780311N, 14.5021153E)

21.9. Ostružinová x Jahodová – parkoviště (50.0579256N, 14.4985453E)

12.10. Na Universitním statku – parkoviště (50.0876175N, 14.5074342E)

26.10. Nad Vršovskou horou – za mostem, u garáží, oblast Slatiny (50.0618775N, 14.4798075E)

2.11. Za Sedmidomky x Pod Bohdalcem I. (50.0640383N, 14.4708892E)

9.11. Mokřanská x Běžná (50.0678278N, 14.5171653E)

  Čas provozu mobilního sběrného dvora: 9 – 15 hodin

 

 Objemné domácí odpady je možné předávat také ve sběrných dvorech hlavního města Prahy, např:

  • ulice Teplárenská, Malešice, (cca 300 metrů od ul. Průmyslová)
  • ulice Perucká, Vinohrady, (cca 200 metrů od Vršovické)
  • ulice Zakrytá, Záběhlice, (ve slepé části ulice)
  • ulice Malešická 74, Žižkov (mezi ul. Na Vackově a Na Mokřině)

  

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů: 

 

SRPEN

 

Petrohradská x Pod Stupni 1.8. 13:00-17:00 Vršovice
Říčanská x Benešovská 1.8. 14:00-18:00 Vinohrady
Sámova x U Vršovického nádraží 1.8. 15:00-19:00 Vršovice
Magnitogorská x Tádžická 3.8. 8:00-12:00 Vršovice
Na Slatinách (u telef. automatu) 3.8. 9:00-13:00 Michle
Nedvězská č. 6 - 12 5.8. 13:00-17:00 Strašnice
Práčská č. 37 (před školou) 5.8. 13:00-17:00 Záběhlice
28. pluku x Na Míčánkách 5.8. 14:00-18:00 Vršovice
Na Křivce x Osnická 5.8. 14:00-18:00 Michle
Na Hroudě x U Hráze (okraj parku) 5.8. 15:00-19:00 Vršovice
Litevská  x Bajkalská 6.8. 15:00-19:00 Vršovice
Nad Primaskou x Nad Olšinami 7.8. 13:00-17:00 Strašnice
Sněženková x Jiřičkové 7.8. 14:00-18:00 Záběhlice
Saratovská x Kralická 8.8. 13:00-17:00 Strašnice
Nad Úžlabinou - naproti č. o. 32 8.8. 14:00-18:00 Malešice
K Botiči x Ukrajinská 8.8. 15:00-19:00 Vršovice
Káranská x Bydžovského 10.8. 8:00-12:00 Malešice
Práčská x Topolová  10.8. 9:00-13:00 Záběhlice
Limuzská x V Úžlabině 12.8. 13:00-17:00 Strašnice
U Kombinátu (v ohybu ulice) 12.8. 13:00-17:00 Strašnice
Dětská (v ohybu ulice) 12.8. 14:00-18:00 Strašnice
Na Universitním statku (u dom.důchodců) 12.8. 14:00-18:00 Malešice
Heldova x Niederleho 12.8. 15:00-19:00 Malešice
Voděradská  x Krupská  13.8. 15:00-19:00 Strašnice
Cerhenická x Nad Vodovodem 14.8. 13:00-17:00 Malešice
U Záběhlického zámku, v části ulice za č. o. 1 14.8. 14:00-18:00 Záběhlice
Kounická  x Černická 15.8. 13:00-17:00 Strašnice
Přetlucká x Vyžlovská, u MŠ 15.8. 14:00-18:00 Strašnice
Ve Stínu  x Na Výsluní 15.8. 15:00-19:00 Strašnice
Běchovická x Révová 17.8. 8:00-12:00 Strašnice
Vilová x Pod Rapidem 17.8. 9:00-13:00 Vinohrady
Ryšánkova x Ve Slatinách 19.8. 13:00-17:00 Záběhlice
Popovická (proti Brtnické) 19.8. 13:00-17:00 Michle
Omská x Murmanská 19.8. 14:00-18:00 Vršovice
Sedmidomky (u dětského hřiště) 19.8. 14:00-18:00 Michle
Vlašimská x Bratří Čapků 19.8. 15:00-19:00 Vinohrady
U Trati x Na Spádu 20.8. 15:00-19:00 Strašnice
U Roháčových kasáren  x Novorossijská 21.8. 13:00-17:00 Vršovice
Na Vinobraní x Oty Pavla 21.8. 14:00-18:00 Záběhlice
V Rybníčkách (proti Šibřinské) 22.8. 13:00-17:00 Strašnice
Janderova x Chládkova 22.8. 14:00-18:00 Malešice
Dobročovická x Slapská 22.8. 15:00-19:00 Strašnice
Chorvatská x Dykova 24.8. 8:00-12:00 Vinohrady
Topolová x Jahodová 24.8. 9:00-13:00 Záběhlice
Práčská 101, parkoviště pod Jasmínovou 26.8. 13:00-17:00 Záběhlice
Ruská x Tolstého 26.8. 13:00-17:00 Vršovice
V Korytech x Jesenická 26.8. 14:00-18:00 Záběhlice
Šafránová x Chrpová (okraj parku) 26.8. 14:00-18:00 Záběhlice
Kodaňská x Norská 26.8. 15:00-19:00 Vršovice
Vrátkovská x Tuklatská 27.8. 15:00-19:00 Strašnice
Přetlucká x Prusická 28.8. 13:00-17:00 Strašnice
Rybalkova x Charkovská 28.8. 14:00-18:00 Vršovice
Pod Strání - vedle č. o. 33 29.8. 13:00-17:00 Strašnice
Hostýnská (u školy) 29.8. 14:00-18:00 Strašnice
Michelangelova (v proluce) 29.8. 15:00-19:00 Strašnice
Mokřanská x Běžná (u tříděného odpadu)  31.8. 8:00-12:00 Strašnice
Dukelská x Volyňská  31.8. 9:00-13:00 Vršovice
Tulipánová x Želivecká 2.9. 13:00-17:00 Záběhlice
Jesenická x Nad Trnkovem 2.9. 13:00-17:00 Záběhlice
Na Pahorku x Pod Sychrovem II. 2.9. 14:00-18:00 Michle
Platanová x Kapraďová 2.9. 14:00-18:00 Záběhlice
Nad Elektrárnou u ČD 2.9. 15:00-19:00 Michle
Krymská x Kodaňská (ostrůvek) 3.9. 15:00-19:00 Vršovice
Brigádníků x U Kombinátu 4.9. 13:00-17:00 Strašnice
Nučická x Dubečská 4.9. 14:00-18:00 Strašnice
Nosická (pod prod. Billa) 5.9. 13:00-17:00 Strašnice
Nad Vodovodem x Slunečná 5.9. 14:00-18:00 Strašnice
Srbínská, mezi garážemi, u tř. odpadu 5.9. 15:00-19:00 Strašnice
Vladivostocká x Gruzínská 7.9. 8:00-12:00 Vršovice
Sněženková x Meruňková 7.9. 9:00-13:00 Záběhlice
Křenická x Olešská 9.9. 13:00-17:00 Strašnice
Bramboříková, parkoviště 9.9. 13:00-17:00 Záběhlice
Rektorská x Bakalářská 9.9. 14:00-18:00 Malešice
Kamelova mezi č. 2 a 4 9.9. 14:00-18:00 Záběhlice
U Vršovického nádraží x Ukrajinská 9.9. 15:00-19:00 Vršovice
Vladivostocká x Jaltská 10.9. 15:00-19:00 Vršovice
Vršovická x Karpatská 11.9. 13:00-17:00 Vršovice