Veřejné prostory Prahy 10

Mapa stránek

Mapa stránek

 •Kontakty
      •Středisko územního rozvoje
           •Základní informace
           •Otevírací doba
                •Výstava studentských prací
                •Vršovice - historie a současnost
                •Revitalizace Malešického parku
                •Jak by mohla vypadat Moskevská?
                •Strategie pro veřejné prostory Prahy 10
                •Výstava "Traumacentrum FNKV Královské Vinohrady"
                •... ostatní výstavy
 •VP kolem nás
      •Dětská hřiště
      •Parky
           •Seznam parků na Praze 10
      •Informace pro majitele psů
           •Základní informace
           •Místa pro volné pobíhání psů
           •Úklid psích exkrementů
           •Ochrana zvířat
      •Naučné stezky
 •Odpady a péče o VP
      •Bioodpad
           •Kontejnery na bioodpad
           •Údržba zeleně - sekání trávy
           •Komunitní kompostování
      •Sběrny a odpady
           •Velkoobjemové kontejnery
           •Sběrny komunálního odpadu
           •Sběr elektroodpadu
           •Sběr kovových obalů
           •Nádoby na použitý textil
           •Mobilní svoz nebezp. odpadů
           •Odpady z podnikatelské činnosti
           •Mapa separovaného odpadu
      •Úklid vozovek a chodníků
           •Blokový úklid vozovek
           •Zimní úklid chodníků
      •Dotace na přeměnu vytápění
 •Územní plánování
      •Územní plán
           •O územním plánování
           •Platný územní plán
           •Metropolitní plán
      •Strategické dokumenty
           •Strategie pro veřejné prostory
           •Mezinárodní charta chůze
           •Generel veřejných prostranství
           •Návrh urbanistické studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice
           •Architektonicko-urbanistická studie veřejných prostor sídliště Solidarita
           •Urbanistická studie Botič
      •Protipovodňová ochrana
           •Základní informace
           •Důležité kontakty
           •Rady a zásady chování občanů
           •Přijatá opatření po povodni 2013
 •Aktivity a veřejné prostory
      •Participace
                •Související dokumenty
                •Zeptejte se
                     •Ptejte se
                     •Nejčastější dotazy
                     •Podrobný postup
                     •Podmínky
                     •Majetková mapa
                •O projektu
                     •Co je participativní rozpočet
                     •Odborný konzultant
                     •Příklady ze zahraničí
                     •Metodika
                •Přihlášené projekty
                •Projekty k hlasování
                •Aktuálně
                •Realizace projektů
                     •Metro Strašnická
                     •Revitalizace parku Solidarita
                     •Sejdeme se na dvoře
                     •Revitalizace okolí Botiče
                     •Bezpečné uložení jízdních kol na Praze 10
                     •Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách
                     •Pietní a odpočinkové místo Kaplička Malešice
           •Základní informace
           •Participace - zapoj se
      •Měníme veřejné prostory
           •Upozorni na
           •Změňte prostor kolem vás
                •Zásobník projektů - město na míru 2016
                •Aktuální zásobník
                •Přehled podpořených projektů
                     •Cyklopark dětem
                     •Galerie Lavička
                     •Zahrada ve městě
                     •Interakční prvky
                     •Malinovka na Zahradě 2013
                     •Mozaika
                     •Sezení na míru
                     •Záběhlické koulení
                     •Podchod v barvě
                     •Neviditelní sousedé II
                     •Petanque turnaj pro každého
                     •Den s kaméliemi
                     •Historie Malešic pod širým nebem
                     •Ještěrky
                     •Zahrada ve městě IV
           •Legální graffiti
           •Chceme čistou Prahu 10
           •Stromy za narozené děti
           •Knihovnička v parku
           •QR kódy
           •Služba MMS - podněty
                •MMS V3 - mapa
           •Mozaiky
           •kampaň Město stromů
      •Soutěže
           •Dvorek roku
 •Doprava
      •Cyklistická
           •O cyklodopravě na Praze 10
           •Cyklogenerel
           •Specifikace navrhnutých tras na území Prahy 10
           •Jednosměrné ulice
           •Odkazy
      •Veřejná doprava
      •Automobilová
           •Parkování a parkovací zóny
           •Bezpečnostní a bezbariérové prvky
      •Chodníkový program
           •Základní informace
           •Chodníkový program 2013
      •Kontakty
      •Realizované projekty
      •Připravované projekty
      •Ke stažení
      •Databáze hřišť
 •Projekty
      •Připravované
           •Drážní promenáda
           •Kubánské náměstí
           •Projekt Nová radnice
           •Malešické náměstí
           •Ideový návrh - Park nad Primaskou
           •Traumacentrum FNKV
           •Park Na Solidaritě
           •Plácek Hamerák
           •Revitalizace předprostoru parku Grébovka
      •Ve fázi realizace
           •Optimalizace trati Praha Hostivař - Praha Hl. n
           •OC Cíl
      •Realizované
           •Park U Vršovického nádraží
           •Vršovický zámeček - Rangherka
           •Moskevská ulice
           •Rekonstrukce Francouzské ulice
           •Malešický park
           •Park Malinová - Chrpová
           •Volnočasový areál Gutovka
           •Rekonstrukce justičního areálu
           •Stanice metra Depo Hostivař
           •Trolejbusová zastávka Orionka
           •Tramvajová zastávka Průběžná
           •Lávka Přípotoční
           •Heroldovy sady
 •Hlavní stránka
      •Novinky
      •Mapa stránek
      •Registrace