Veřejné prostory Prahy 10

Velkoobjemové kontejnery

Enter Title

Kontejner na odpad

Upozorňujeme, že kontejnery jsou na každém stanovišti přistaveny pouze ve vymezeném časovém úseku, který je uvedený níže v harmonogramu vedle data. Po uplynutí této doby bude kontejner odvezen. Kontejner může být odvezen i dříve, pokud je již zcela naplněn!  V místě přistavení je přítomný obsluhující pracovník. Do kontejnerů lze vkládat pouze ty odpady, pro které je tato služba určena.

 

Co do kontejnerů patří

Do kontejnerů je možné vkládat pouze domovní odpad objemného charakteru, např. starý nábytek, podlahové krytiny, kovové odpady, sanitární keramika, autoskla, zrcadla, staré sportovní náčiní apod.

Co do kontejnerů nepatří!

Do kontejnerů nepatří nebezpečné odpady, elektrospotřebiče (vč. ledniček, mrazáků, monitorů, televizorů apod.), pneumatiky, bioodpady a stavební odpad. Kontejnery je zakázáno používat k odkládání odpadů z podnikatelské činnosti. Odpady není povoleno odkládat mimo kontejner, ani v případě, kdy je již naplněn.

Objemné složky domácích odpadů lze předávat také ve sběrných dvorech. Tato služba je pro občany s trvalým pobytem na území města bezplatná. Více informací o sběrných dvorech je ve složce "životní prostředí" pod odkazem "Městská část" v hlavním menu. Ve sběrných dvorech je možné si domluvit zajištění odvozu odpadu. Cena této nadstandardní služby je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry. Odvézt je možné veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města Prahy.

 

  • Pro odložení bioodpadu ze zahrad rodinných domů využijte velkokapacitní kontejnery přistavované v jarním a podzimním období roku. Harmonogram ZDE.

Na stanoviště označené jako mobilní sběrný dvůr je možné donést kromě objemného odpadu také bioodpady, dřevěný odpad a stavební suť (v množství 1m³ na osobu za měsíc).

 Objemné domácí odpady je možné předávat také ve sběrných dvorech hlavního města Prahy, např:

  • ulice Teplárenská, Malešice, (cca 300 metrů od ul. Průmyslová)
  • ulice Perucká, Vinohrady, (cca 200 metrů od Vršovické)
  • ulice Zakrytá, Záběhlice, (ve slepé části ulice)
  • ulice Malešická 74, Žižkov (mezi ul. Na Vackově a Na Mokřině)

Hamonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů:

 

místo přistavení

datum

čas

katastr

 

30

Káranská x Bydžovského

13.1.

8:00-12:00

Malešice

mapa

31

Práčská x Topolová

13.1.

9:00-13:00

Záběhlice

mapa

32

Limuzská x V Úžlabině

20.1.

8:00-12:00

Strašnice

mapa

33

U Kombinátu (v ohybu ulice)

20.1.

9:00-13:00

Strašnice

mapa

34

Dětská (v ohybu ulice)

22.1.

13:00-17:00

Strašnice

mapa

35

Na Universitním statku (u dom.důchodců)

22.1.

13:00-17:00

Malešice

mapa

36

Heldova x Niederleho

22.1.

14:00-18:00

Malešice

mapa

37

Voděradská  x Krupská

22.1.

14:00-18:00

Strašnice

mapa

38

Cerhenická x Nad Vodovodem

22.1.

15:00-19:00

Malešice

mapa

39

U Záběhlického zámku, v části ulice za č. o. 1

23.1.

15:00-19:00

Záběhlice

mapa

40

Kounická  x Černická

24.1.

13:00-17:00

Strašnice

mapa

41

Přetlucká x Vyžlovská, u MŠ

24.1.

14:00-18:00

Strašnice

mapa

42

Ve Stínu  x Na Výsluní

25.1.

13:00-17:00

Strašnice

mapa

43

Běchovická x Révová

25.1.

14:00-18:00

Strašnice

mapa

44

Vilová x Pod Rapidem

25.1.

15:00-19:00

Vinohrady

mapa

45

Ryšánkova x Ve Slatinách

27.1.

8:00-12:00

Záběhlice

mapa

46

Popovická (proti Brtnické)

27.1.

9:00-13:00

Michle

mapa

47

Omská x Murmanská

29.1.

13:00-17:00

Vršovice

mapa

48

Sedmidomky (u dětského hřiště)

29.1.

13:00-17:00

Michle

mapa

49

Vlašimská x Bratří Čapků

29.1.

14:00-18:00

Vinohrady

mapa

50

U Trati x Na Spádu

29.1.

14:00-18:00

Strašnice

mapa

51

U Roháčových kasáren  x Novorossijská

29.1.

15:00-19:00

Vršovice

mapa

52

Na Vinobraní x Oty Pavla

30.1.

15:00-19:00

Záběhlice

mapa

53

V Rybníčkách (proti Šibřinské)

31.1.

13:00-17:00

Strašnice

mapa

54

Janderova x Chládkova

31.1.

14:00-18:00

Malešice

mapa

55

Dobročovická x Slapská

1.2.

13:00-17:00

Strašnice

mapa

56

Chorvatská x Dykova

1.2.

14:00-18:00

Vinohrady

mapa

57

Topolová x Jahodová

1.2.

15:00-19:00

Záběhlice

mapa

58

Práčská 101, parkoviště pod Jasmínovou

3.2.

8:00-12:00

Záběhlice

mapa

59

Ruská x Tolstého

3.2.

9:00-13:00

Vršovice

mapa

60

V Korytech x Jesenická

5.2.

13:00-17:00

Záběhlice

mapa

61

Šafránová x Chrpová (okraj parku)

5.2.

13:00-17:00

Záběhlice

mapa

62

Kodaňská x Norská

5.2.

14:00-18:00

Vršovice

mapa

63

Vrátkovská x Tuklatská

5.2.

14:00-18:00

Strašnice

mapa

64

Přetlucká x Prusická

5.2.

15:00-19:00

Strašnice

mapa

65

Rybalkova x Charkovská

6.2.

15:00-19:00

Vršovice

mapa

66

Pod Strání - vedle č. o. 33

7.2.

13:00-17:00

Strašnice

mapa

67

Hostýnská (u školy)

7.2.

14:00-18:00

Strašnice

mapa

68

Michelangelova (v proluce)

8.2.

13:00-17:00

Strašnice

mapa

69

Mokřanská x Běžná (u tříděného odpadu)

8.2.

14:00-18:00

Strašnice

mapa

70

Dukelská x Volyňská

8.2.

15:00-19:00

Vršovice

mapa

71

Tulipánová x Želivecká

10.2.

8:00-12:00

Záběhlice

mapa

72

Jesenická x Nad Trnkovem

10.2.

9:00-13:00

Záběhlice

mapa

73

Na Pahorku x Pod Sychrovem II.

12.2.

13:00-17:00

Michle

mapa

74

Platanová x Kapraďová

12.2.

13:00-17:00

Záběhlice

mapa

75

Nad Elektrárnou u ČD

12.2.

14:00-18:00

Michle

mapa

76

Krymská x Kodaňská (ostrůvek)

12.2.

14:00-18:00

Vršovice

mapa

77

Brigádníků x U Kombinátu

12.2.

15:00-19:00

Strašnice

mapa

78

Nučická x Dubečská

13.2.

15:00-19:00

Strašnice

mapa

79

Nosická (pod prod. Billa)

14.2.

13:00-17:00

Strašnice

mapa

80

Nad Vodovodem x Slunečná

14.2.

14:00-18:00

Strašnice

mapa

81

Srbínská, mezi garážemi, u tř. odpadu

15.2.

13:00-17:00

Strašnice

mapa

82

Vladivostocká x Gruzínská

15.2.

14:00-18:00

Vršovice

mapa

83

Sněženková x Meruňková

15.2.

15:00-19:00

Záběhlice

mapa

84

Křenická x Olešská

17.2.

8:00-12:00

Strašnice

mapa

85

Bramboříková, parkoviště

17.2.

9:00-13:00

Záběhlice

mapa

86

Rektorská x Bakalářská

19.2.

13:00-17:00

Malešice

mapa

87

Kamelova mezi č. 2 a 4

19.2.

13:00-17:00

Záběhlice

mapa

88

U Vršovického nádraží x Ukrajinská

19.2.

14:00-18:00

Vršovice

mapa

89

Vladivostocká x Jaltská

19.2.

14:00-18:00

Vršovice

mapa

90

Vršovická x Karpatská

19.2.

15:00-19:00

Vršovice

mapa

 

 

Mapa kontejnerů