Veřejné prostory Prahy 10

Velkoobjemové kontejnery

Enter Title

Kontejner na odpad

Upozorňujeme, že kontejnery jsou na každém stanovišti přistaveny pouze ve vymezeném časovém úseku, který je uvedený níže v harmonogramu vedle data. Po uplynutí této doby bude kontejner odvezen. Kontejner může být odvezen i dříve, pokud je již zcela naplněn!  V místě přistavení je přítomný obsluhující pracovník. Do kontejnerů lze vkládat pouze ty odpady, pro které je tato služba určena.

 

Co do kontejnerů patří

Do kontejnerů je možné vkládat pouze domovní odpad objemného charakteru, např. starý nábytek, podlahové krytiny, kovové odpady, sanitární keramika, autoskla, zrcadla, staré sportovní náčiní apod.

Co do kontejnerů nepatří!

Do kontejnerů nepatří nebezpečné odpady, elektrospotřebiče (vč. ledniček, mrazáků, monitorů, televizorů apod.), pneumatiky, bioodpady a stavební odpad. Kontejnery je zakázáno používat k odkládání odpadů z podnikatelské činnosti. Odpady není povoleno odkládat mimo kontejner, ani v případě, kdy je již naplněn.

Objemné složky domácích odpadů lze předávat také ve sběrných dvorech. Tato služba je pro občany s trvalým pobytem na území města bezplatná. Více informací o sběrných dvorech je ve složce "životní prostředí" pod odkazem "Městská část" v hlavním menu. Ve sběrných dvorech je možné si domluvit zajištění odvozu odpadu. Cena této nadstandardní služby je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry. Odvézt je možné veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města Prahy.

 

  • Pro odložení bioodpadu ze zahrad rodinných domů využijte velkokapacitní kontejnery přistavované v jarním a podzimním období roku. Harmonogram ZDE.

Na stanoviště označené jako mobilní sběrný dvůr je možné donést kromě objemného odpadu také bioodpady, dřevěný odpad a stavební suť (v množství 1m³ na osobu za měsíc).

Termíny mobilních sběrných dvorů pro rok 2018:

 

31.3. Kounická x Malínská, u trafostanice

21.4. Na Universitním statku parkoviště

28.4. Ostružinová x Jahodová – parkoviště

19.5. Za Sedmidomky x Pod Bohdalcem I.

26.5. Nad Vršovskou horou – za mostem, oblast Slatiny:¨

 Čas: 9 – 15 hodin

 

 Objemné domácí odpady je možné předávat také ve sběrných dvorech hlavního města Prahy, např:

  • ulice Teplárenská, Malešice, (cca 300 metrů od ul. Průmyslová)
  • ulice Perucká, Vinohrady, (cca 200 metrů od Vršovické)
  • ulice Zakrytá, Záběhlice, (ve slepé části ulice)
  • ulice Malešická 74, Žižkov (mezi ul. Na Vackově a Na Mokřině)

Hamonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů:

ÚNOR

místo přistavení

datum

čas

katastr

 

Dobročovická x Slapská

1.2.

13:00-17:00

Strašnice

mapa

Chorvatská x Dykova

1.2.

14:00-18:00

Vinohrady

mapa

Topolová x Jahodová

1.2.

15:00-19:00

Záběhlice

mapa

Práčská 101, parkoviště pod Jasmínovou

3.2.

8:00-12:00

Záběhlice

mapa

Ruská x Tolstého

3.2.

9:00-13:00

Vršovice

mapa

V Korytech x Jesenická

5.2.

13:00-17:00

Záběhlice

mapa

Šafránová x Chrpová (okraj parku)

5.2.

13:00-17:00

Záběhlice

mapa

Kodaňská x Norská

5.2.

14:00-18:00

Vršovice

mapa

Vrátkovská x Tuklatská

5.2.

14:00-18:00

Strašnice

mapa

Přetlucká x Prusická

5.2.

15:00-19:00

Strašnice

mapa

Rybalkova x Charkovská

6.2.

15:00-19:00

Vršovice

mapa

Pod Strání - vedle č. o. 33

7.2.

13:00-17:00

Strašnice

mapa

Hostýnská (u školy)

7.2.

14:00-18:00

Strašnice

mapa

Michelangelova (v proluce)

8.2.

13:00-17:00

Strašnice

mapa

Mokřanská x Běžná (u tříděného odpadu)

8.2.

14:00-18:00

Strašnice

mapa

Dukelská x Volyňská

8.2.

15:00-19:00

Vršovice

mapa

Tulipánová x Želivecká

10.2.

8:00-12:00

Záběhlice

mapa

Jesenická x Nad Trnkovem

10.2.

9:00-13:00

Záběhlice

mapa

Na Pahorku x Pod Sychrovem II.

12.2.

13:00-17:00

Michle

mapa

Platanová x Kapraďová

12.2.

13:00-17:00

Záběhlice

mapa

Nad Elektrárnou u ČD

12.2.

14:00-18:00

Michle

mapa

Krymská x Kodaňská (ostrůvek)

12.2.

14:00-18:00

Vršovice

mapa

Brigádníků x U Kombinátu

12.2.

15:00-19:00

Strašnice

mapa

Nučická x Dubečská

13.2.

15:00-19:00

Strašnice

mapa

Nosická (pod prod. Billa)

14.2.

13:00-17:00

Strašnice

mapa

Nad Vodovodem x Slunečná

14.2.

14:00-18:00

Strašnice

mapa

Srbínská, mezi garážemi, u tř. odpadu

15.2.

13:00-17:00

Strašnice

mapa

Vladivostocká x Gruzínská

15.2.

14:00-18:00

Vršovice

mapa

Sněženková x Meruňková

15.2.

15:00-19:00

Záběhlice

mapa

Křenická x Olešská

17.2.

8:00-12:00

Strašnice

mapa

Bramboříková, parkoviště

17.2.

9:00-13:00

Záběhlice

mapa

Rektorská x Bakalářská

19.2.

13:00-17:00

Malešice

mapa

Kamelova mezi č. 2 a 4

19.2.

13:00-17:00

Záběhlice

mapa

U Vršovického nádraží x Ukrajinská

19.2.

14:00-18:00

Vršovice

mapa

Vladivostocká x Jaltská

19.2.

14:00-18:00

Vršovice

mapa

Vršovická x Karpatská

19.2.

15:00-19:00

Vršovice

mapa

Pod Altánem  x Na Vrších

20.2.

15:00-19:00

Vršovice

mapa

nám. Mezi Zahrádkami (okraj parku)

21.2.

13:00-17:00

Záběhlice

mapa

Přípotoční x Oblouková

21.2.

14:00-18:00

Vršovice

mapa

Káranská x Pobořská

22.2.

13:00-17:00

Malešice

mapa

Madridská x Norská

22.2.

14:00-18:00

Vršovice

mapa

Ostružinová x Jahodová

22.2.

15:00-19:00

Záběhlice

mapa

Elektrárenská x Nad Vršovskou horou

24.2.

8:00-12:00

Michle

mapa

Doubravčická x Tehovská

24.2.

9:00-13:00

Strašnice

mapa

Tuchorazská (konec ulice)

26.2.

13:00-17:00

Malešice

mapa

nám. Svatopluka Čecha x Minská

26.2.

13:00-17:00

Vršovice

mapa

Na Třebešíně x Nad Kapličkou

26.2.

14:00-18:00

Strašnice

mapa

Dykova, u Bezručových sadů

26.2.

14:00-18:00

Vinohrady

mapa

Průhonická x Vestecká

26.2.

15:00-19:00

Záběhlice

mapa

Petrohradská x Pod Stupni

27.2.

15:00-19:00

Vršovice

mapa

Říčanská x Benešovská

28.2.

13:00-17:00

Vinohrady

mapa

Sámova x U Vršovického nádraží

28.2.

14:00-18:00

Vršovice

mapa

 

 BŘEZEN 

místo přistavení

datum

čas

katastr

 

Magnitogorská x Tádžická

1.3.

13:00-17:00

Vršovice

mapa 

Na Slatinách (u telef. automatu)

1.3.

14:00-18:00

Michle

mapa

Nedvězská č. 6 - 12

1.3.

15:00-19:00

Strašnice

mapa

Práčská č. 37 (před školou)

3.3.

8:00-12:00

Záběhlice

mapa

28. pluku x Na Míčánkách

3.3.

9:00-13:00

Vršovice

mapa

Na Křivce x Osnická

5.3.

13:00-17:00

Michle

mapa

Na Hroudě x U Hráze (okraj parku)

5.3.

13:00-17:00

Vršovice

mapa

Litevská  x Bajkalská

5.3.

14:00-18:00

Vršovice

mapa

Nad Primaskou x Nad Olšinami

5.3.

14:00-18:00

Strašnice

mapa

Sněženková x Jiřičkové

5.3.

15:00-19:00

Záběhlice

mapa

Saratovská x Kralická

6.3.

15:00-19:00

Strašnice

mapa

Nad Úžlabinou - naproti č. o. 32

7.3.

13:00-17:00

Malešice

mapa

K Botiči x Ukrajinská

7.3.

14:00-18:00

Vršovice

mapa

Káranská x Bydžovského

8.3.

13:00-17:00

Malešice

mapa

Práčská x Topolová

8.3.

14:00-18:00

Záběhlice

mapa

Limuzská x V Úžlabině

8.3.

15:00-19:00

Strašnice

mapa

U Kombinátu (v ohybu ulice)

10.3.

8:00-12:00

Strašnice

mapa

Dětská (v ohybu ulice)

10.3.

9:00-13:00

Strašnice

mapa

Na Universitním statku (u dom. důchodců)

12.3.

13:00-17:00

Malešice

mapa

Heldova x Niederleho

12.3.

13:00-17:00

Malešice

mapa

Voděradská  x Krupská

12.3.

14:00-18:00

Strašnice

mapa

Cerhenická x Nad Vodovodem

12.3.

14:00-18:00

Malešice

mapa

U Záběhlického zámku, v části ulice za č. o. 1

12.3.

15:00-19:00

Záběhlice

mapa

Kounická  x Černická

13.3.

15:00-19:00

Strašnice

mapa

Přetlucká x Vyžlovská, u MŠ

14.3.

13:00-17:00

Strašnice

mapa

Ve Stínu  x Na Výsluní

14.3.

14:00-18:00

Strašnice

mapa

Běchovická x Révová

15.3.

13:00-17:00

Strašnice

mapa

Vilová x Pod Rapidem

15.3.

14:00-18:00

Vinohrady

mapa

Ryšánkova x Ve Slatinách

15.3.

15:00-19:00

Záběhlice

mapa

Popovická (proti Brtnické)

17.3.

8:00-12:00

Michle

mapa

Omská x Murmanská

17.3.

9:00-13:00

Vršovice

mapa

Sedmidomky (u dětského hřiště)

19.3.

13:00-17:00

Michle

mapa

Vlašimská x Bratří Čapků

19.3.

13:00-17:00

Vinohrady

mapa

U Trati x Na Spádu

19.3.

14:00-18:00

Strašnice

mapa

U Roháčových kasáren  x Novorossijská

19.3.

14:00-18:00

Vršovice

mapa

Na Vinobraní x Oty Pavla

19.3.

15:00-19:00

Záběhlice

mapa

V Rybníčkách (proti Šibřinské)

20.3.

15:00-19:00

Strašnice

mapa

Janderova x Chládkova

21.3.

13:00-17:00

Malešice

mapa

Dobročovická x Slapská

21.3.

14:00-18:00

Strašnice

mapa

Chorvatská x Dykova

22.3.

13:00-17:00

Vinohrady

mapa

Topolová x Jahodová

22.3.

14:00-18:00

Záběhlice

mapa

Práčská 101, parkoviště pod Jasmínovou

22.3.

15:00-19:00

Záběhlice

mapa

Ruská x Tolstého

24.3.

8:00-12:00

Vršovice

mapa

V Korytech x Jesenická

24.3.

9:00-13:00

Záběhlice

mapa

Šafránová x Chrpová (okraj parku)

26.3.

13:00-17:00

Záběhlice

mapa

Kodaňská x Norská

26.3.

13:00-17:00

Vršovice

mapa

Vrátkovská x Tuklatská

26.3.

14:00-18:00

Strašnice

mapa

Přetlucká x Prusická

26.3.

14:00-18:00

Strašnice

mapa

Rybalkova x Charkovská

26.3.

15:00-19:00

Vršovice

mapa

Pod Strání - vedle č. o. 33

27.3.

15:00-19:00

Strašnice

mapa

Hostýnská (u školy)

28.3.

13:00-17:00

Strašnice

mapa

Michelangelova (v proluce)

28.3.

14:00-18:00

Strašnice

mapa

Mokřanská x Běžná (u tříděného odpadu)

29.3.

13:00-17:00

Strašnice

mapa

Dukelská x Volyňská

29.3.

14:00-18:00

Vršovice

mapa

Tulipánová x Želivecká

29.3.

15:00-19:00

Záběhlice

mapa

Jesenická x Nad Trnkovem

31.3.

8:00-12:00

Záběhlice

mapa

Na Pahorku x Pod Sychrovem II.

31.3.

9:00-13:00

Michle

mapa

Mapa kontejnerů