Veřejné prostory Prahy 10

Sběr kovových obalů

Enter Title

V Praze se rozšiřuje sběr kovových obalů


Od soboty 23.7.2016 jsou nádoby na kovové domácí obaly umístěny i na území městské části Praha 10. Konkrétně se jedná o patnáct stanovišť, které byly prvotně pro tento účel vytipovány. Ke shromažďování kovových obalů je určena nádoba šedé barvy, typu zvon, o objemu 1100 litrů, která je přistavena vedle nádob tříděného sběru. Do těchto nádob je možné odkládat nápojové plechovky, konzervy od potravin, zvířecí konzervy, tuby, uzávěry a víčka od nápojů, jogurtů atd. Naopak do nádob nepatří stlačené kovové nádoby od kosmetiky a jiných sprejů, kovové obaly od barev, benzínu, motorových olejů atd. (tyto lze předávat ve sběrných dvorech). Popis obalů, které lze vkládat, je na nádobě uveden.

Dle sdělení Magistrátu hl. m. Prahy, který systém tříděného sběru na území města realizuje, bude sběr kovových obalů zaveden do komplexního systému nakládání s komunálním odpadem jako další komodita tříděného odpadu od srpna letošního roku. Následně bude možné sběr kovů rozšiřovat, s ohledem na prostorové možnosti jednotlivých stanovišť tříděného sběru.

Tipy na místa, kde by mohla nádoba na kovy být přistavena, lze zasílat na mms@praha10.cz nebo tel. 736499364.

 

Seznam stanovišť tříděného sběru s nádobou na kovové obaly:

 

Vršovice:
1. Vladivostocká x Karpatská                                            50.0697019N, 14.4764319E
2. U Vršovického nádraží x Rostovská                             50.0681011N, 14.4487619E
3. Oblouková – vnitroblok mezi č. 6 a 8                         50.0657336N, 14.4577175E
4. 28. pluku x Na Míčánkách                                             50.0710408N, 14.4642525E
5. Sportovní x Vršovické náměstí                                     50.0687836N, 14.4534503E
6. Bělocerkevská x Dukelská                                            50.0726553N, 14.4707144E
7. Vršovická x Užocká                                                        50.0703086N, 14.4737833E

Strašnice:
8. U Kombinátu (v ohybu ulice)                                       50.0768189N, 14.5017319E
9. Saratovská x Kralická                                                     50.0758242N, 14.4925042E
10. U Hráze x Na Hroudě                                                  50.0701514N, 14.4860983E
11. Vyžlovská x Jevanská                                                   50.0675336N, 14.5080319E
12. Dubečská x Pod Strání                                                50.0688669N, 14.4992922E
13. Dobročovická x Kružberská                                       50.0726467N, 14.5067269E
14. Slunečná x Nad Vodovodem                                      50.0812489N, 14.4895067E
15. Ke Strašnické č. o. 20 (2017)                                     50.0698936N, 14.4936731E
16. Nosická č. o. 20 (2017)                                               50.0721586N, 14.4978200E
17. Mokřanská x Běžná (2017)                                        50.0681922N, 14.5170511E
18. Krátká x U Nových vil (2017)                                     50.0751353N, 14.4880058E

Záběhlice:
19. Ostružinová x Jahodová                                              50.0580892N, 14.4984511E
20. Topolová x Jabloňová                                                  50.0561578N, 14.5067686E
21. Mattioliho 2                                                                  50.0533408N, 14.5152539E
22. nám. Mezi Zahrádkami, u ul. Švehlova                     50.0607017N, 14.5039992E
23. Sněženková x Práčská                                                50.0532575N, 14.5068778E
24. Jesenická x Oty Pavla                                                  50.0579981N, 14.4884975E

Malešice:
25. Cerhenická x Nad Vodovodem                                  50.0823333N, 14.4995442E
26. Rektorská x Bakalářská                                               50.0859342N, 14.5045656E

Michle:
27. Elektrárenská x Nad Vršovskou horou                     50.0616139N, 14.4752278E
28. V Dolině, proti č. 2                                                      50.0576469N, 14.4679275E

Vinohrady:
29. Benešovská x Vlašimská                                              50.0741747N, 14.4642644E
30. Chorvatská x Dykova                                                   50.0745333N, 14.4546111E