Veřejné prostory Prahy 10

Mobilní svoz nebezpečných odpadů

Enter Title

Mobilní svoz nebezpečných odpadů v Praze 10 v roce 2018

Při mobilním sběru mohou občané zdarma odevzdat následující druhy odpadů: baterie, akumulátory, nepoužitelné léky, odpady s obsahem rtuti, barvy, lepidla, pryskyřice (včetně nádob od takových přípravků), nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky (kromě jedlého), zářivky a jiné odpady s obsahem rtuti, domácí a zahradnické chemikálie, detergenty (odmašťovací přípravky), pesticidy (přípravky na hubení plevele, hmyzu apod.), kyseliny, hydroxidy, ředidla,  fotochemikálie.

Odpady je nutné předat výhradně osádce svozového vozidla. Při svozu nejsou odebírány lednice, televizory či jiné domácí odpady, které je možné bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře – např. Teplárenská (Malešice), Perucká (Vinohrady - Praha 2), Malešická (Žižkov - Praha 3) nebo Zakrytá (Záběhlice – Praha 4). Mimo svozové dny lze nebezpečný odpad odvézt do uvedených sběrných dvorů. 

Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. 

V rámci systému města není možné odevzdat injekční stříkačky. Dle stanoviska Státního zdravotního ústavu mohou občané odevzdat injekční stříkačky pouze ošetřujícímu lékaři viz http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/problematika-nakladani-s-ostrymi-predmety-a-s-pouzitymi

 

Ukázka svozového vozidla

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318

 

 

ROZPIS MOBILNÍHO SBĚRU PRO ROK 2018 - ZDE