Veřejné prostory Prahy 10

Kontejnery na bioodpad

Enter Title

Kontejnery pro bioodpad

Bioodpad z údržby zahrad rodinných domů lze dvakrát ročně, v jarním a podzimním období, odkládat na určených místech do přistavených velkoobkemových kontejnerů.

Kontejnery slouží výhradně pro odpad biologického charakteru jako jsou větve, tráva, listí, spadané ovoce, zbytky rostlin, případně jiné bioodpady ze zahrádek rodinných domů. Do kontejnerů není možné vkládat jiné druhy odpadů. Na stanovišti bude přítomna obsluha, která nepovolí, aby se do nádob jiné odpady dostaly.

K odkládání bioodpadů slouží také Sběrné dvory hlavního města Prahy – např. v dostupnosti občanům Prahy 10 je sběrný dvůr v ulici Teplárenská v Malešicích, dále v ulici Perucká na Vinohradech, v ulici Malešická v katastru Žižkova nebo sběrný dvůr v ulici Zakrytá v katastru Záběhlic. Upřednostnit je možné stabilní sběrné místo bioodpadu, která se nachází v ulici Dřevčická (cca 100 metrů od ulice Černoskotelecká). Předání bioodpadu ve sběrných dvorech či sběrně bioodpadu  je od občanů města bezplatné.

Na stanoviště označené jako mobilní sběrný dvůr je možné donést kromě bioodpadu, také objemný odpad, dřevo a stavební suť (v množství 1m³ na osobu za měsíc).

 

Termíny mobilních sběrných dvorů pro rok 2018:

 

31.3. Kounická x Malínská, u trafostanice

21.4. Na Universitním statku – parkoviště

28.4. Ostružinová x Jahodová – parkoviště

19.5. Za Sedmidomky x Pod Bohdalcem I.

26.5. Nad Vršovskou horou – za mostem, oblast Slatiny:¨

 Čas: 9 – 15 hodin

 

Služba přistavení kontejnerů na bioodpad je hrazena z části Magistrátem hl. m. Prahy a z části z rozpočtu MČ Praha 10.

Termíny přistavení

Katastr Ulice Datum Od Do Plátce Souřadnice
Záběhlice Kosatcová x Hvozdíková 31.03.2018 9:00 12:00 MHMP 50.0580989N, 14.5039178E
Strašnice Kounická x Malínská; mobilní sběrný dvůr 31.03.2018 9:00 15:00 MHMP 50.0780972N, 14.5021889E
Strašnice Dvouletky x Solidarity 31.03.2018 13:00 16:00 MHMP 50.0757539N, 14.4993739E
Malešice Vydrova x Strnadova 01.04.2018 9:00 12:00 MHMP 50.0876792N, 14.5140781E
Strašnice U Trati x Na Spádu 01.04.2018 13:00 16:00 MHMP 50.0666744N, 14.4838364E
Strašnice Molitorovská x Bylanská 07.04.2018 9:00 12:00 50.0683989N, 14.4841592E
Strašnice Na Výsluní x Révová 07.04.2018 13:00 16:00 50.0777458N, 14.4908006E
Záběhlice nám. Mezi Zahrádkami x Podléšková 07.04.2018 13,00 16,00 MHMP 50.0598672N, 14.5033119E
Strašnice V Úžlabině x Vykáňská 07.04.2018 13:00 16:00 MHMP 50.0796528N, 14.5041336E
Strašnice Prusická x Uhříněveská 08.04.2018