Veřejné prostory Prahy 10

Proběhlé výstavy - foto

EasyDNNRotator

Text/HTML

Středisko územního rozvoje je důležitým kontaktním místem pro získávání podnětů od obyvatel k rozvoji městské části Praha 10. Jsou zde dostupné informace o připravovaných záměrech investorů, základní údaje a výkresy ÚP HMP. Ve Středisku dále najdete prezentace výstav nejdůležitějších záměrů.