Veřejné prostory Prahy 10

Program antigraffitů

Text/HTML

Chránit fasády domů před nevzhlednými čmáranicemi a účinně postihovat jejich autory je cílem projektu nazvaného „Stop nelegálním graffiti na Praze 10“. Navazuje tak na dobré zkušenosti z pilotního projektu zaměřeného na odstranění graffiti z let 2012 a 2013. V rámci programu odborná firma vzešlá z výběrového řízení nejprve odstraní z fasád graffiti a poté na omítky nastříká speciální ochrannou vrstvu.

Podpoře projektu bude sloužit internetová aplikace, ve které budou evidovány případy zjišťování graffiti. K aplikaci se dostanete na adrese www.bezgraffiti.cz.

Snažíme se vytlačovat sprejerství zejména z nejfrekventovanějších ulic Prahy 10 tvořících její hlavní uliční osu, tedy Vršovické ulice, ulice V Olšinách, Kubánského náměstí, Kodaňské, Moskevské, Sportovní, Holandské, Ruské, Murmanské, Korunní, Průběžné, Saratovské, Starostrašnické, Černokostelecké, Na Hroudě, U Vesny, Vladivostocké, Jerevanské, Kišiněvské, Krasnojarské, Amurské, Lvovské, Karpatské a Slovinské.

Domy, které desátá městská část spravuje, však tvoří jen malou část zdejších nemovitostí, a proto radnice nyní prostřednictvím dopisů vyzývá k zapojení do programu i majitele soukromých domů.  Předpokladem jejich účasti je písemný souhlas se zásahy na jejich nemovitém majetku ve formě čistění, nebo přemalování zasažené části fasády, uzavření, nebo udržování pojištění kryjícího tyto formy škody (často zahrnuté v rámci pojištění proti vandalismu) a vinkulace pojistného plnění ve prospěch Prahy 10. Dále pak závazek podat při zjištění graffiti trestní oznámení, vymáhat na pachateli vzniklou škodu a v případě úspěchu převést získanou náhradu na městskou část. Ani sama Městská část Praha 10 samozřejmě nepouští ze zřetele společenskou potřebu nalézt a potrestat pachatele tohoto vandalismu. Proto intenzivně spolupracuje s Městskou policií i Policií ČR, které uvítají pomoc a informace od občanů nebo vlastníků postižených domů.

Práce související s kontrolou a očistou domů zapojených do programu zajistí odborná firma vzešlá z výběrového řízení. Její pracovníci rovněž vše podrobně zdokumentují pro účely nahlášení pojistné události, následného trestního řízení nebo vymáhání škody. K podpoře projektu bude sloužit internetová aplikace, ve které budou zjištěné případy evidovány.

Zapojit do programu se kromě majitelů bytových domů v nejnavštěvovanějších místech Prahy 10 mohou i vlastníci bytových domů z jiných míst této městské části. Zájemci se mohou přihlásit formou vyplnění přihlášky, kterou najdete v odkazu níže.

 

Kontakty:

  • Odbor majetkoprávní / Oddělení bytů, nebytových prostor a řízení SF (dotazy k projektu, zapojení se do něj atd.)

 

Ke stažení: