Veřejné prostory Prahy 10

Park Na Solidaritě

Atributy

Název:
Park Na Solidaritě
Investor:
MČ Praha 10
Projekt/Architekt:
dle budoucího výběrového řízení
Lokalita:
Strašnice
Zastavěná plocha:
13 495 m2
Realizace:
2017/2018

Základní informace

Městská část Praha 10 v rámci přeměny veřejných prostranství spustila projekt "Změňte svůj Park Na Solidaritě", který je technicky zajišťován ve spolupráci s Demokracií 21 Karla Janečka. Jeho cílem je aktivně zapojit obyvatele sídliště Solidarita a nejbližšího okolí do plánované revitalizace ústředního parku. Jedinečnost projektu spočívá v rozsahu, datové hloubce a systematičnosti zapojení komunity tak, aby realizované úpravy parku byly uzpůsobeny potřebám a požadavkům těch, kteří žijí v bezprostřední blízkosti parku a využívají ho nejvíce.

 

Projekt má dvě participativní fáze. První začala informační kampaní a bleskovým průzkumem o kvalitě života na sídlišti Solidarita profesionálními tazateli při příležitosti komunitní události Zažít Solidaritu jinak konané 17. září 2016. Mimo to byla zpracována detailní analýza City Analytics, která využitím otevřených a polootevřených dat zmapovala reálnou sociodemografickou strukturu lokality a pohyby či denní aktivity obyvatel. Následovala dvě sousedská setkání v kavárně Strašnického divadla (2. a 17. října 2016), kterých se mohli zúčastnit všichni občané, kteří se chtěli k proměně Parku Na Solidaritě vyjádřit. Vrcholem první fáze pak bylo osmidenní online hlasování o prioritách a námětech vzešlých ze sousedských setkání a průzkumů (1. až 8. listopadu 2016). 

 

Z první fáze projektu vznikl dokument představující detailní analýzu výsledků hlasování, který naleznete ke stažení níže. Výsledky první fáze zohlední architekti ve svých konkrétních návrzích na proměnu parku.

 

Druhá participativní fáze je plánovaná na druhou polovinu roku 2017. Nejprve proběhne další kolo hlasování, ve kterém budou obyvatelé prioritizovat již vyhotovené architektonické návrhy na úpravu Parku Na Solidaritě. Následně proběhne připomínkovací sousedské setkání k vítěznému návrhu, aby bylo zajištěno, že realizované úpravy budou v souladu s představami a potřebami komunity.

 

Pro potřeby projektu "Změňte svůj park Na Solidaritě" je vyhotovena webová stránka www.parksolidarita.cz.

 

 

Napiště svůj podnět k projektu

Kontaktní informace

Váš příspěvek

Podněty občanů

Podněty k projektům

Hlavním cílem podnětů k projektu je vyzvat občany, odbornou veřejnost (architekty, urbanisty, studenty, umělce), aby vyslovili svůj názor, připomínku, či podnět k danému projektu. Uvědomujeme si, že k realizaci jakéhokoliv návrhu vede cesta zejména přes diskuzi s místními obyvateli. Podněty budou průběžně evidovány a vyhodnocovány a stanou se podkladem pro následující vývoj daného projektu.

Na vaše podněty, připomínky a dotazy je odpovídáno soukromě emailem.